Tìm kiếm nâng cao
Trích yếu Số hiệu Ngày ban hành Tệp đính kèm
KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Số: 121/KH -MT-BTT 2024/04/19 Tải về
HƯỚNG DẪN Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024 và tổ chức, hoạt động của Ban Thường trực, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tại các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính Số : 44/HD-MTTQ-BTT 2024/03/19 Tải về
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 Số: 116/KH -MT-BTT 2024/03/12 Tải về
KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tham gia hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 Số: 117/KH -MT-BTT 2024/03/12 Tải về
CHƯƠNG TRÌNH Giám sát và phản biện năm 2024 của Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định Số 06/CT-MT- BTT 2023/12/20 Tải về
KẾ HOẠCH Tổ chức vận động "Tháng cao điểm vì người nghèo" từ ngày 17/10 đến 18/11/2023 Số: 245/KH-BVĐ 2023/10/06 Tải về
KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024-2029 Số : 101 / KH-MTTQ 2023/08/07 Tải về
KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029 Số : 98/KH-MTTQ 2023/07/18 Tải về
HƯỚNG DẪN Tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029 Số : 39/HD-MTTQ 2023/07/18 Tải về
KẾ HOẠCH thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới của Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định Số: 90/KH-MT-BTT 2023/03/22 Tải về
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 Số: 88/KH -MT-BTT 2023/03/06 Tải về
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 -CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định Số: 84/KH-MT-BTT 2023/02/06 Tải về
KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Số: 85 /KH -MT-BTT 2023/02/06 Tải về
LUẬT ĐẤT ĐAI (dự thảo) Luật số: ……/2023/QH15 2023/02/06 Tải về
Phụ lục II: MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN LUẬT ĐẤT ĐAI 2023/02/06 Tải về
KẾ HOẠCH Thăm và tặng quà người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 Số : 196 /KH-BVĐ 2023/01/09 Tải về
CHƯƠNG TRÌNH Giám sát và phản biện năm 2023 của Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định Số 03/CT-MT- BTT 2022/12/23 Tải về
Công văn về việc tiếp tục hoàn thiện các trang MXH và tham gia vận hành hệ thống quản lý Fanpage của Mặt trận các cấp Số: 501 /CV-MTTQ 2022/12/12 Tải về
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 và tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023 Số: 34/HD-MTTQ 2022/10/07 Tải về
HƯỚNG DẪN Lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 Số: 35/HD-MTTQ-BTT 2022/10/06 Tải về
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN Lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 Số: 35/HD-MTTQ-BTT 2022/10/06 Tải về
HƯỚNG DẪN Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 và tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023 Số: 34/HD-MT-BTT 2022/10/06 Tải về
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 Số : 68/KH-BCĐCVĐ 2022/05/23 Tải về
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ MTTQ CÁC CẤP NĂM 2022 Số : 69/ KH-MTTQ 2022/05/10 Tải về
Công văn “V/v phát động toàn dân hưởng ứng, chấp hành pháp luật, kỷ cuong trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về KTXH, QPAN” Số : 369 - CV/MTTQ 2022/04/21 Tải về
Công văn báo cáo công tác kiện toàn Ban công tác Mặt trận sau sát nhập thôn, xóm, tổ dân phố) Số: 355 /CV-MT-BTT 2022/03/21 Tải về
“Mẫu biểu CV báo cáo công tác kiện toàn Ban công tác Mặt trận sau sát nhập thôn, xóm, tổ dân phố) CV_355 2022/03/21 Tải về
KẾ HOẠCH Giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên năm 2022 Số: 63/KH-MT-BTT 2022/03/07 Tải về
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 Số: 64/KH-MT-BTT 2022/03/07 Tải về
Công văn góp ý dự thảo Luật Dân chủ cơ sở CV góp ý Luật DCCS 2022/02/10 Tải về
Công văn về việc tuyên truyền trước, trong và sau Tết Số: 335 / CV- MT- BTT 2022/01/07 Tải về
Công văn “ V/v thành lập các trang, mạng xã hội” Số : 174 /CV-MT 2021/12/24 Tải về
CHƯƠNG TRÌNH Giám sát và phản biện năm 2022 của Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định Số : 02 /CT-MT- BTT 2021/12/24 Tải về
KẾ HOẠCH Đi thăm và chúc mừng đại lễ NOEL năm 2021 Số: 59 /KH-MT-BTT 2021/12/10 Tải về
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 -CT/TU ngày 18/8/2021của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Ngưòi Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới Số : 58 /KH-BCĐCVĐ 2021/10/20 Tải về
HƯỚNG DẪN Tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2021 Số: 30/HD-MT-BTT 2021/10/05 Tải về
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN TRONG DỊP TỔ CHỨC NGÀY HỘI “ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC” NĂM 2021 (Theo hướng dẫn số 30) Số: 30/HD-MT-BTT 2021/10/05 Tải về
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO NHANH Kết quả Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 (Theo Hướng dẫn số 30 Số: 30/HD-MT-BTT 2021/10/05 Tải về
Các biểu mẫu báo cáo (Theo Hướng dẫn số 30) Số: 30/HD-MT-BTT 2021/10/05 Tải về
KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo" năm 2021 Số : 157/KH-BVĐ 2021/10/05 Tải về
KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo" năm 2021 Số : 157/KH-BVĐ 2021/10/05 Tải về
KẾ HOẠCH Tổ chức đợt vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (Từ ngày 30/9/2021 – 15/11/2021) Số : 56/KH-MTTQ-BTT 2021/09/28 Tải về
HƯỚNG DẪN Quy trình kiện toàn Ban công tác Mặt trận sau khi thực hiện sắp xếp, sát nhập thôn (xóm), tổ dân phố Số : 29/HD-MT-BTT 2021/09/22 Tải về
QUY CHẾ Phối hợp công tác giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026 Số 01/QC-UBND-UBMTTQ 2021/09/14 Tải về
QUY CHẾ Phối hợp hoạt động giữa Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026 Số: 02/QCPH-ĐĐBQH-BTTUBMTTQVN 2021/09/01 Tải về
QUY CHẾ Phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021 - 2026 01/QC-TTHĐND-BTTUBMTTQ 2021/08/18 Tải về
KẾ HOẠCH Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trong tỉnh năm 2021 Số: 53/KH-MT -BTT 2021/08/05 Tải về
V/v quản lý, phân bổ, sử dụng tiền, hàng hóa ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 Số: 242/CV-MT-BTT 2021/07/27 Tải về
V/v tăng cường truyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Số: 240 - CV/MTTQ-BTT 2021/07/23 Tải về
KẾ HOẠCH Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ của Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Nam Định năm 2021 52/KH- MT -BTT 2021/07/15 Tải về
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Thực hiện các quy định về giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước số 52 /KH-MT -BTT 2021/07/15 Tải về
KẾ HOẠCH Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Số:51 /KH-MTTQ-BTT 2021/05/28 Tải về
HƯỚNG DẪN Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Số: 24/HD-MT-BTT 2021/03/15 Tải về
HƯỚNG DẪN Nội dung và cách tiến hành giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quôc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 Số: 23/HD-MTTQ-BTT 2021/02/09 Tải về
KẾ HOẠCH Mặt trận Tổ quốc tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 Số: 39/KH-MT-BTT 2021/01/25 Tải về
HƯỚNG DẪN Về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 Số: 19/HD-MT -BTT 2021/01/25 Tải về
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TÔN GIÁO NĂM 2021 Số: 18/HD - MT - BTT 2021/01/20 Tải về
CHƯƠNG TRÌNH Giám sát và phản biện năm 2021 của Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định Số 01 /CT-MT- BTT 2021/01/18 Tải về
HƯỚNG DẪN Công tác Mặt trân tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền năm 2021 Số: 17/HD-MT-BTT 2021/01/18 Tải về
Hỏi – đáp về bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 100:TL/BC 2020/11/03 Tải về