HƯỚNG DẪN Tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029

Số ký hiệu văn bản Số : 39/HD-MTTQ
Ngày ban hành 18/07/2023
Ngày hiệu lực
Trích yếu nội dung HƯỚNG DẪN Tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBMT Tổ quốc tỉnh Nam Định
Tài liệu đính kèm