KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024-2029

Số ký hiệu văn bản Số : 101 / KH-MTTQ
Ngày ban hành 07/08/2023
Ngày hiệu lực
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024-2029
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBMT Tổ quốc tỉnh Nam Định
Tài liệu đính kèm