HƯỚNG DẪN Lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025

Số ký hiệu văn bản Số: 35/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 06/10/2022
Ngày hiệu lực
Trích yếu nội dung HƯỚNG DẪN Lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBMT Tổ quốc tỉnh Nam Định
Tài liệu đính kèm