KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Số ký hiệu văn bản Số: 85 /KH -MT-BTT
Ngày ban hành 06/02/2023
Ngày hiệu lực
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBMT Tổ quốc tỉnh Nam Định
Tài liệu đính kèm