Công văn về việc tiếp tục hoàn thiện các trang MXH và tham gia vận hành hệ thống quản lý Fanpage của Mặt trận các cấp

Số ký hiệu văn bản Số: 501 /CV-MTTQ
Ngày ban hành 12/12/2022
Ngày hiệu lực
Trích yếu nội dung Công văn về việc tiếp tục hoàn thiện các trang MXH và tham gia vận hành hệ thống quản lý Fanpage của Mặt trận các cấp
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBMT Tổ quốc tỉnh Nam Định
Tài liệu đính kèm