KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Số ký hiệu văn bản Số: 88/KH -MT-BTT
Ngày ban hành 06/03/2023
Ngày hiệu lực
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBMT Tổ quốc tỉnh Nam Định
Tài liệu đính kèm