KẾ HOẠCH Tổ chức vận động "Tháng cao điểm vì người nghèo" từ ngày 17/10 đến 18/11/2023

Số ký hiệu văn bản Số: 245/KH-BVĐ
Ngày ban hành 06/10/2023
Ngày hiệu lực
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tổ chức vận động "Tháng cao điểm vì người nghèo" từ ngày 17/10 đến 18/11/2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBMT Tổ quốc tỉnh Nam Định
Tài liệu đính kèm