LUẬT ĐẤT ĐAI (dự thảo)

Số ký hiệu văn bản Luật số: ……/2023/QH15
Ngày ban hành 06/02/2023
Ngày hiệu lực
Trích yếu nội dung LUẬT ĐẤT ĐAI (dự thảo)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBMT Tổ quốc tỉnh Nam Định
Tài liệu đính kèm