CHƯƠNG TRÌNH Giám sát và phản biện năm 2023 của Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định

Số ký hiệu văn bản Số 03/CT-MT- BTT
Ngày ban hành 23/12/2022
Ngày hiệu lực
Trích yếu nội dung CHƯƠNG TRÌNH Giám sát và phản biện năm 2023 của Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBMT Tổ quốc tỉnh Nam Định
Tài liệu đính kèm