Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Lộc : KHÁNH THÀNH VÀ BÀN GIAO THÊM 02 NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TẠI XÃ MỸ PHÚC HUYỆN MỸ LỘC 08/10/2021

Sáng 08/10/2021, BTT Uỷ ban MTTQ huyện - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Mỹ Lộc tổ chức khánh thành và bàn giao 01 Nhà đại đoàn kết cho hộ bà Trần Thị Mùi (thôn Cấp Tiến 2) và 01 Nhà đại đoàn kết cho hộ bà Trần Thị Xim (thôn Lốc). Đây đều là 02 hộ nghèo, neo đơn trên địa bàn xã Mỹ Phúc.

 
Đ/c Hoàng Thế Hòe - Ủy viên BTV huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Lộc
trao nhà Đại đoàn kết

    Kinh phí sửa cha: 20 triu đồng/nhà trích t ngun Qu “Vì người nghèo” huyn. Ngoài ra, còn có s ng h ca Cp y, chính quyn địa phương, ban công tác mt trn thôn xóm, bà con láng ging và h hàng tranh th giúp đỡ vt chất, ngày công.

   Việc xây dng Nhà Đại đoàn kết th hin s quan tâm ca các cp, các ngành và toàn xã hi cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, động viên các h vươn lên n định cuc sng, th hin giá tr nhân văn và tính thiết thc t ngun Qu “Vì người nghèo” các cấp.

                       Tin, ảnh : Phạm Thúy Nga – Cơ quan Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Lộc