Danh sách các tập thể, cá nhân đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2022 07/11/2022

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định. Trong những ngày qua đã có các tập thể, cá nhân, tổ chức tôn giáo đến trụ sở Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định để ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2022. Ban Biên tập Trang TTĐT Ủy ban MTTQ tỉnh cập nhật số liệu đến 16h ngày 30/11/2022 như sau.