THƯ KÊU GỌI của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định về tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022 17/10/2022


 

THƯ KÊU GỌI

của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định

về tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022

                               

Kính gửi:  - Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang

        - Các tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong những năm qua Quỹ “Vì người nghèo" tỉnh Nam Định đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các cấp Chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Từ nguồn Quỹ vận động được của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cùng với sự giúp đỡ về ngày công, vật tư của người thân, bà con, làng xóm, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 3.841 nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ cho 3.202 hộ nghèo được nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn về nhà ở. Hàng ngàn hộ nghèo được hỗ trợ vốn sản xuất, khám chữa bệnh, con em hộ nghèo được giúp đỡ để tiếp tục được đến trường… góp phần thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội của tỉnh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo" tỉnh trân trọng cảm ơn và ghi nhận tình cảm quý báu, sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả của các tập thể và cá nhân đã chia sẻ, chăm lo, giúp đỡ người nghèo trong thời gian qua.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo" tỉnh Nam Định kêu gọi toàn thể Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách”, “Lá rách ít đùm lá rách nhiều” với tinh thần “Nhường cơm sẻ áo” tích cực tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” để có thêm nguồn lực hỗ trợ cho các hộ nghèo về nhà ở, phát triển sản xuất... vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

Mọi sự ủng hộ xin chuyển về Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Nam Định:

+ Tài khoản tại Kho Bạc Nhà nước tỉnh Nam Định. Tên tài khoản: Quỹ Vì Người nghèo MTTQ Nam Định; Số tài khoản: 3761.0.9042641.91046

+ Tài khoản tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nam Định. Tên tài khoản: Ban vận động quỹ Vì NN MTTQ tỉnh Nam Định; Số tài khoản: 1000000900282828

+ Tài khoản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Bắc Nam Định. Tên tài khoản: Quỹ vì Người nghèo MTTQ tỉnh Nam Định; Số tài khoản: 120000107499

- Tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định - Địa chỉ: Số 2, đường Máy Tơ, TP. Nam Định./.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nam Định, ngày 11 tháng 10 năm 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ

TRƯỞNG BVĐ QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO”

TỈNH NAM ĐỊNH

 

 

 

 

Đoàn Văn Hùng