Danh sách các tập thể, cá nhân đóng góp ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên 02/08/2023

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định. Trong những ngày qua đã có các tập thể, cá nhân, tổ chức tôn giáo ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. Ban Biên tập Trang TTĐT Ủy ban MTTQ tỉnh cập nhật số liệu đến 16h ngày 12/9/2023 như sau.