Tìm kiếm nâng cao
Trích yếu Số hiệu Ngày ban hành Tệp đính kèm
HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) Số : 13 /HD-MT 2020/09/04 Tải về
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM 18/11/1930-18/11/2020 Số : 13 /HD-MT 2020/09/04 Tải về
KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 Số: 30 /KH-MT- BTT 2020/08/27 Tải về
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN TRONG DỊP TỔ CHỨC NGÀY HỘI “ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC” NĂM 2020 Số: 30 /KH-MT- BTT 2020/08/27 Tải về
BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG """TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH"" Năm 2020" Số: 30 /KH-MT- BTT 2020/08/27 Tải về
V/v tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 Số: 122 /CV-MT 2020/08/07 Tải về
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ MTTQ CÁC CẤP NĂM 2020 Số : 19 /KH-MT-BTT 2020/05/14 Tải về
KẾ HOẠCH Giám sát việc hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động do đại dịch COVID-19 Số: 18 /KH-MT-BTT 2020/05/13 Tải về
HƯỚNG DẪN Việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Số: 12 /HD-MTTQ-BTT 2020/05/04 Tải về
Chương trình Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến TXCT 2020/04/27 Tải về
Nội dung Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến TXCT 2020/04/27 Tải về
HƯỚNG DẪN Một số hoạt động của Ủy ban MTTTQ các huyện, thành phố nhân dịp Đại lễ Phật đản 2020 - Phật lịch 2564 Số: 11 /HD - MT - BTT 2020/04/21 Tải về
KẾ HOẠCH Sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 Số: 16 /KH-MT-BTT 2020/03/27 Tải về
KẾ HOẠCH Thực hiện Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Số: 15 /KH - BTT - MTTQ 2020/03/24 Tải về
“V/v tiếp tục tham gia các biện pháp phòng chống dịch COVID – 19” 69/CV - MT - BTT 2020/03/10 Tải về
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh năm 2020 Số: 13/KH-MT-BTT 2020/02/25 Tải về
HƯỚNG DẪN Công tác Tổ chức – Tuyên giáo năm 2020 Số : 09 - HD/BTT-MT 2020/02/20 Tải về
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TÔN GIÁO NĂM 2020 Số: 07/HD - MT - BTT 2020/02/10 Tải về
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC PHONG TRÀO NĂM 2020 Số: 06 /HD-MTTQ-BTT 2020/02/07 Tải về
“ V/v tuyên truyền phòng chống dịch nCoV” Số: 61 /CV-MT 2020/02/06 Tải về
HƯỚNG DẪN Công tác Mặt trân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2020 Số: 05/HD-MT-BTT 2020/02/04 Tải về
CHƯƠNG TRÌNH Giám sát và phản biện năm 2020 của Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định Số 01/CT-MT- BTT 2020/01/15 Tải về
HƯỚNG DẪN Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao Số 03/HD-MTTQ 2019/11/28 Tải về
BIỂU MẪU Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao Số: 03/HD-MTTQ-BTT 2019/11/28 Tải về
KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 Số: 07 /KH-MT- BTT 2019/10/10 Tải về
BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG Số: 07 /KH-MT- BTT 2019/10/10 Tải về
KẾ HOẠCH Tổ chức vận động "Tháng cao điểm vì người nghèo" từ ngày 17/10 đến 18/11/2019 132 /KH – BVĐ 2019/09/20 Tải về
HƯỚNG DẪN Thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 01 /HD-MTTQ-BTT 2019/08/22 Tải về
LỊCH TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2019 01 2019/08/16 Tải về
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ NĂM 2019 01/KH-MT-BTT 2019/08/12 Tải về
HƯỚNG DẪN Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 43 /HD-MTTQ-BTT 2019/06/19 Tải về
PHIẾU LẤY Ý KIẾN Sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu Phiếu số 04 2019/06/19 Tải về
KẾ HOẠCH ĐI THĂM VÀ CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2019 - PHẬT LỊCH 2563 Số: 148 /KH-MT- BTT 2019/05/02 Tải về
LỊCH THĂM PHẬT ĐẢN NĂM 2019 Số: 148 /KH-MT- BTT 2019/05/02 Tải về
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, cơ sở Số:14 -CTPH/MTTQ-TT-STP-HLG-ĐLS 2019/04/15 Tải về
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC PHONG TRÀO NĂM 2019 Số: 41 /HD-MTTQ-BTT 2019/02/27 Tải về
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh năm 2019 Số: 139/KH-MT-BTT 2019/02/21 Tải về
HƯỚNG DẪN Công tác Mặt trân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2019 Số: 38/HD-MT-BTT 2019/02/20 Tải về
HƯỚNG DẪN Công tác Thông tin, tuyên truyền năm 2019 Số: 39- HD/BTT-MT 2019/02/20 Tải về
CHƯƠNG TRÌNH Giám sát và phản biện năm 2019 Số 12 /CT-MT- BTT 2019/01/15 Tải về
KẾ HOẠCH Thăm và tặng quà người nghèo nhân dịp tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 Số: 124 /KH - BVĐ 2018/12/25 Tải về
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11/1930-18/11-2018 Đề cương 2018/10/23 Tải về
KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2018 Số 132/KH-MT- BTT 2018/10/15 Tải về
Báo cáo tiến độ tổ chức đại hội MTTQ các cấp, kết quả công tác chỉ đạo đại hội điểm cấp xã 365/BC-MTTW-BTT 2018/10/04 Tải về
Thông tri triệu tập hội nghị giao ban trực tuyến công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2014-2019 34-TT/MTTW-BTT 2018/10/04 Tải về
Kế hoạch tổ chức vận động "Tháng cao điểm vì người nghèo" từ 17/10 đến 18/11/2018 118/KH-BVĐ 2018/10/01 Tải về
Công văn về việc báo cáo tình hình cán bộ MTTQ cấp huyện, cấp xã Số 546-CV/MT-BTT 2018/08/22 Tải về
Phụ lục báo cáo tình hình công tác cán bộ MTTQ cấp huyện,cấp xã Phụ lục báo cao 2018/08/22 Tải về
KẾ HOẠCH Giám sát chuyên đề công tác quy hoạch và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo Mặt trận cấp huyện và cấp xã 129/KH-MT-BTT 2018/07/17 Tải về
ĐỀ CƯƠNG Báo cáo Giám sát việc thực hiện công tác quy hoạch và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2019 không số 2018/07/17 Tải về
Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 120 –KL/TW của Bộ Chính trị 127/BC-MT-BTT 2018/07/04 Tải về
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên 127/KH-MTTQ-BTT 2018/06/28 Tải về
V/v triển khai dự án “Quản lý hành chính và dịch vụ công cấp tỉnh năm 2018 CV - MT- BTT 2018/06/05 Tải về
Kế hoạch xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư tự quản không có tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội” 124/KH-MT-BTT 2018/05/11 Tải về
V/v triển khai một số hoạt động của mặt trận các cấp trong dịp lễ Phật đản năm 2018 CV/MT 2018/05/10 Tải về
Báo cáo cử tri kỳ hop 5 QH XIV 267 /BC-MT-BTT 2018/05/02 Tải về
Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh năm 2018 121/KH-MT-BTT 2018/04/29 Tải về
Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hệ thống MTTQ các cấp tỉnh Nam Định BC-BTT 2018/04/20 Tải về
Kế hoạch tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư năm 2018 120/KH-MT 2018/04/20 Tải về
Bổ sung nội dung giám sát năm 2018 99 /TTr-MT-BTT 2018/04/12 Tải về
Báo cáo đánh giá thông tư 14-2018 115/BC-MT- BTT 2018/04/12 Tải về
Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường năm 2018 117/KH - MT - BTT 2018/04/05 Tải về
Kế hoạch thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2020 118 /KH-MT-BTT 2018/04/05 Tải về
Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn “Quỹ cứu trợ” theo Nghị định 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ và “Quỹ vì người nghèo” các cấp. 116/KH-MT-BTT 2018/04/05 Tải về
Hướng dẫn tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư 33 /HD- MTTQ - BTT 2018/03/17 Tải về
Kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2018 115/KH-MT-BTT 2018/03/05 Tải về
Hướng dẫn công tác thi đua 2018 32/HD-MT-BTT 2018/03/03 Tải về
Công văn về việc thực hiện chế độ báo cáo 487/CV-MT-VP 2018/02/23 Tải về
Hướng dẫn công tác phong trào 2018 HD-MTTQ-BTT 2018/02/23 Tải về
Hướng dẫn công tác Tuyên giáo - Tổ chức năm 2018 HD/BTT-MT 2018/02/06 Tải về
Hướng dẫn công tác Tôn giáo năm 2018 HD-MT-BTT 2018/02/05 Tải về
Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2018 101/HD-MTTW-BTT 2018/02/02 Tải về
Chương trình giám sát năm 2018 10/CT-MT- BTT 2018/01/05 Tải về
Thông báo định hướng trọng tâm công tác năm 2018 18/TB-MT-BTT 2017/11/20 Tải về