ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN TRONG DỊP TỔ CHỨC NGÀY HỘI “ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC” NĂM 2021 (Theo hướng dẫn số 30)

Số ký hiệu văn bản Số: 30/HD-MT-BTT
Ngày ban hành 05/10/2021
Ngày hiệu lực
Trích yếu nội dung ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN TRONG DỊP TỔ CHỨC NGÀY HỘI “ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC” NĂM 2021 (Theo hướng dẫn số 30)
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBMT Tổ quốc tỉnh Nam Định
Tài liệu đính kèm