KẾ HOẠCH Tổ chức đợt vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (Từ ngày 30/9/2021 – 15/11/2021)

Số ký hiệu văn bản Số : 56/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 28/09/2021
Ngày hiệu lực
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tổ chức đợt vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (Từ ngày 30/9/2021 – 15/11/2021)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBMT Tổ quốc tỉnh Nam Định
Tài liệu đính kèm