ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO NHANH Kết quả Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 (Theo Hướng dẫn số 30

Số ký hiệu văn bản Số: 30/HD-MT-BTT
Ngày ban hành 05/10/2021
Ngày hiệu lực
Trích yếu nội dung ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO NHANH Kết quả Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 (Theo Hướng dẫn số 30
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBMT Tổ quốc tỉnh Nam Định
Tài liệu đính kèm