KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo" năm 2021

Số ký hiệu văn bản Số : 157/KH-BVĐ
Ngày ban hành 05/10/2021
Ngày hiệu lực
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo" năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBMT Tổ quốc tỉnh Nam Định
Tài liệu đính kèm