Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Hải Hậu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu 12/11/2021

Thời gian qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Hải Hậu đã tích cực tuyên truyền, vận động, khơi dậy, phát huy tính năng động, sáng tạo, quyền làm chủ của nhân dân nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu.

 

Nông thôn mới kiểu mẫu xã Hải Châu (Hải Hậu).

    Sau khi là một trong hai địa phương đầu tiên trên cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM 2015, năm 2018 huyện Hải Hậu tiếp tục được Trung ương chọn xây dựng mô hình điểm huyện NTM kiểu mẫu với nội dung “sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2019-2025. Thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh, huyện đã ban hành Bộ tiêu chí xây dựng gia đình NTM kiểu mẫu với 6 tiêu chí và xóm, tổ dân phố NTM kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững”  với 10 tiêu chí; có cơ chế hỗ trợ, khen thưởng; phân công trách nhiệm cho các phòng, ban chuyên môn phụ trách các tiêu chí, đôn đốc và hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện. MTTQ và các đoàn thể đảm nhận nội dung nâng cao chất lượng cảnh quan, môi trường nông thôn. Trong đó, Hội Nông dân huyện chủ trì vận động nông dân đóng góp xây dựng đường giao thông thôn xóm, giao thông nội đồng, chỉnh trang khuôn viên gia đình, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng; duy trì, nhân rộng mô hình phân loại rác sinh hoạt, xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón tại 34/34 xã, thị trấn. Hội Nông dân các xã, thị trấn vận động hội viên đào trên 13 nghìn hố chôn rác thải tại hộ gia đình; xây mới, khôi phục gần 1.000 bể, thống thu gom bao bì chai lọ thuốc bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng; đóng góp công sức, tiền của để nâng cấp hệ thống đường giao thông, nhà văn hoá xóm, tổ dân phố, hệ thống điện chiếu sáng; tham gia vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, chỉnh trang khuôn viên gia đình sáng - xanh - sạch - đẹp. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện xây dựng kế hoạch, vận động nông dân xây dựng mô hình “Vườn kiểu mẫu” giai đoạn 2019-2025. Đến nay, cả 34 xã, thị trấn đều triển khai thực hiện, vận động trên 1.500 hộ nông dân đăng ký xây dựng mô hình “Vườn kiểu mẫu”. Các cấp Hội Phụ nữ trong huyện xây dựng được 546 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM bền vững và phát triển” tại 100% chi hội; chỉ đạo 100% chi hội triển khai xây dựng mô hình tuyến đường hoa với tổng chiều dài 454km, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp; triển khai Đề án “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu do phụ nữ tự quản” đã công nhận 117 tuyến kiểu mẫu; nhân rộng mô hình “Xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình” tới 30/34 xã, thị trấn với 8.610 gia đình hội viên thực hiện. MTTQ các cấp trong huyện thường xuyên tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng NTM; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng; vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể tạo niềm tin, sức lan tỏa, chỗ dựa vững chắc cho nhân dân làm theo. Nhân dân các xóm, tổ dân phố đã tích cực chỉnh trang, nâng cấp cảnh quan môi trường theo tiêu chí “sáng -  xanh - sạch - đẹp” đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Cùng với đó, MTTQ và các đoàn thể trong huyện đã làm tốt công tác xã hội hoá, khai thác mọi nguồn lực từ con em xa quê ở trong và ngoài nước, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm... đồng hành, ủng hộ phong trào xây dựng NTM. Để hoàn thành tiêu chí xây dựng xã, thị trấn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, trong 5 năm qua toàn huyện đã huy động gần 1.000 tỷ đồng (riêng xây dựng NTM kiểu mẫu 254 tỷ đồng), nhân dân đã ủng hộ gần 100 nghìn ngày công lao động làm đường giao thông và các công trình phúc lợi xã hội. Ngoài ra, MTTQ và các đoàn thể đã đẩy mạnh các hoạt động thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở, chăm lo phát triển toàn diện, đồng bộ kinh tế, văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
    Với sự lãnh đạo tập trung, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, sau 5 năm triển khai xây dựng NTM nâng cao, 2 năm triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu, tất cả các tiêu chí về phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội; giáo dục, y tế, văn hóa; cảnh quan, môi trường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện đều cơ bản đạt và vượt. Trong đó, đã cải tạo, nâng cấp hàng trăm km đường liên xã, liên thôn, xóm, đường nội đồng; xây dựng mới trên 22 nghìn cột đúc, đèn led, đường điện ngầm thắp sáng các tuyến đường; trồng 500km đường hoa, xây dựng 90 tuyến đường hoa kiểu mẫu; 34/34 xã, thị trấn đang đầu tư nâng cấp khu xử lý rác thải tập trung theo hướng thân thiện với môi trường; tỷ lệ tham gia BHYT đạt 92%; thu nhập thực tế bình quân 70 triệu đồng/người/năm... Năm 2020, huyện đã có 546/546  xóm (tổ dân phố) đạt NTM nâng cao; đến nay 17 xã, thị trấn được công nhận đạt NTM nâng cao. Kết quả sau 2 năm triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu đã có trên 25 nghìn hộ dân đạt 6/6 tiêu chí NTM kiểu mẫu; 133/546 xóm, tổ dân phố đạt 10/10 tiêu chí xóm (tổ dân phố) NTM kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững”; có 5 xã gồm: Hải Thanh, Hải Quang, Hải Châu, Hải Bắc, Hải Hà đã cơ bản hoàn thành tiêu chí NTM kiểu mẫu. 
    Thời gian tới, huyện Hải Hậu tiếp tục phát huy truyền thống 43 năm liên tục là điển hình văn hóa thông tin cấp huyện của cả nước, tạo nên sức mạnh cộng đồng, động lực trong phong trào thi đua xây dựng NTM giữa các hộ dân, giữa các xóm, tổ dân phố; sự hòa thuận của đồng bào lương, giáo trong từng khu dân cư; phấn đấu năm 2021 đạt huyện NTM nâng cao; năm 2025 đạt huyện NTM kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững”./.
                                                                                                                                                          
                                                                                   Nguồn : baonamdinh.com.vn