Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh và CN Ngân hàng CSXH ký chương trình phối hợp công tác XĐGN, ASXH, và xây dựng NTM. 22/03/2023

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam. Chiều 21/3/2023, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh và CN Ngân hàng CSXH tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký chương trình phối hợp công tác XĐGN,ASXH và xây dựng NTM. Dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đồng chí Lãnh đạo, Ban Thường trực, chuyên viên Ban chuyên môn của cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, về phía NHCSXH tỉnh có đồng chí Trần Duy Hưng – Giám đốc NHCSXH tỉnh, lãnh đạo Ngân hàng và các phòng chuyên môn của NHCSXH tỉnh.

 
Quang cảnh Hội nghị

Chương phối hợp có mục đích tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội. Tuyên truyền về Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội; huy động các nguồn lực bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân.
    Về nội dung chương trình phối hợp gồm :
    Thứ nhất, phối hợp trong công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền về Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo”.
    Thứ hai, phối hợp triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội.
   Thứ ba, phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội.
    Căn cứ các nội dung ký kết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và NHCSXH tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống tổ chức cơ sở trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện; định kỳ hằng năm, hai bên có hình thức phù hợp tổ chức đánh giá kết quả tổ chức thực hiện và thống nhất nội dung phối hợp của năm sau.
                                                                         Bài và ảnh Ban Biên tập Trang TTĐT