Giao Thủy : Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm phong trào thi đua "Người Công giáo xây dựng và bảo về Tổ quốc"; Triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Giao Thủy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 15/08/2022

Chiều ngày 12/8/2022 Uỷ ban MTTQ huyện Giao Thủy phối hợp Ban đoàn kết công giáo huyện tổ chức hội nghị sơ kết phòng trào thi đua “Người công giáo xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc” 6 tháng đầu năm; triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu “Người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” huyện Giao Thủy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

 
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Đoàn kết công giáo huyện phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Luật tín ngưỡng tôn giáo, tuyên truyền và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phong trào “Đẹp xóm làng, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng, đẹp xứ họ”; Tuyên truyền Luật đất đai và công tác đảm bảo an ninh trật tự vùng có đông đồng bào Công giáo; Tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng, tín đồ, tổ chức tôn giáo; Vận động các Giáo xứ, Giáo họ trên địa bàn tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tỉnh, huyện phát động, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục tuyên truyền phong trào “Xứ, Họ tiến tiến gia đình công giáo gương mẫu”, Phong trào “Giáo xứ, Giáo họ không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nan xã hội”, phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tới Ban hành giáo Giáo xứ, Giáo họ do đó công tác an ninh trật tự các Giáo Xứ, Giáo Họ được đảm bảo.

 
Ông Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo Tôn giáo huyện
phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Đến hết ngày 08/7/2022 có 13/13 Tổ đoàn kết Công giáo các xã, thị trấn tổ chức tổng kết 5 năm phong trào “Người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2017 – 2022. Thông qua hội nghị tổng kết các xã, thị trấn thực hiên đầy đủ quy trình, nội dung hướng dẫn, tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong đồng bào công giáo.  Hội nghị tổng kết của các xã, thị trấn đã hiệp thương suy cử 13 Tổ Đoàn kết Công giáo xã, thị trấn với 64 Ủy viên là Ban hành giáo Giáo xứ, Giáo họ và 01 nữ tu tham gia; biểu dương khen thưởng 17 tập thể và 69 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào kính chúa yêu nước.

Phát biểu tại hội nghị ông Nguyễn Thành Mạnh – Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo công tác Tôn giáo huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả của Ban đoàn kết công giáo huyện trong 6 tháng đầu năm và đề nghị Ban đoàn kết công giáo huyện tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa đạo và đời, tuyên truyền, động viên giáo dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động đồng bào công giáo tích cực tham gia các phòng trào thi đua yêu nước và đặc biệt chuẩn bị tốt cho công tác Đại hội đại biểu “Người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” huyện Giao Thủy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027./.
                                                                                  Tin, ảnh : Trà My - Ủy ban MTTQ huyện Giao Thủy

Các bài viết khác