Đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh 04/07/2022

Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm; kế hoạch tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư năm 2022 của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố tổ chức 10 hội nghị (tổng số trên 900 đại biểu) tuyên truyền phổ biến pháp luật từ ngày 24/6 đến ngày 4/7/2022.

 
Thượng tá Nguyễn Thành Trung- Phó phòng phụ trách, phòng Xây dựng phong trào và BVANTQ,
Công an tỉnh Nam Định giới thiệu chuyên đề tại Hội nghị

 

Đồng chí Lương Hùng Tiến – Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Chủ trì  hội nghị; tham dự hội nghị cán bộ, chuyên viên Uỷ ban MTTQ tỉnh; cán bộ Phòng xây dựng phong trào Công an tỉnh; các đồng chí lãnh đại diện cho Uỷ ban MTTQ huyện, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức thành viên của Uỷ ban MTTQ xã, các Ban công tác mặt trận cơ sở, các thành viên Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát cộng đồng .Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên để về công tác phòng chống tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội và các vấn đề liên quan đến tín dụng đen; các  nội dung cơ bản của Quy định số 124/2018 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

 

Quang cảnh đại biểu dự Hội nghị

Thông qua hội nghị, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho các thành viên của Ban công tác mặt trận cơ sở, từ đó tuyên truyền cho Nhân dân về phương thức, thủ đoạn và nâng cao tình thần cảnh giác đối với các tệ nạn xã hội, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân, phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân trong xã. Đồng thời  vận dụng vào thực tiễn quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng của mỗi địa phương và toàn tỉnh.

Tin, ảnh : Ban Dân chủ pháp luật