Thư kêu gọi toàn dân tham gia quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 04/10/2021

Ngày 24/9/2021, Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định tiếp tục gửi thư kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ban Biên tập Trang TTĐT Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng gửi đến độc giả toàn văn Thư kêu gọi