Kiểm tra thực hiện Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tại tỉnh Nam Định 06/11/2023

Chiều 4-11, Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại tỉnh Nam Định. Tham gia Đoàn Kiểm tra có lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động; đại diện các Ban chuyên môn và Văn phòng cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

 

Quang cảnh buổi làm việc

    Đón tiếp, làm việc với Đoàn Kiểm tra về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh Nam Định; Trần Minh Thắng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan của tỉnh và thành phố Nam Định.
    Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng hóa Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, xuất khẩu. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Ban TVTU đã thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động; tổ chức phát động rộng rãi đến các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.
    Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội đều thấy được ý nghĩa to lớn của Cuộc vận động mang lại. Từ đó, ngày 10-4-2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 107-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện Cuộc vận động. Ngày 19-5-2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, ngày 18-8-2021, Ban TVTU ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU về thực hiện Cuộc vận động; chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, từ đó đưa Cuộc vận động ngày càng đi sâu vào đời sống xã hội.
    Thực hiện Cuộc vận động, nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh được nâng lên. Người tiêu dùng trong tỉnh nhận thức ngày một đầy đủ hơn về trách nhiệm, quyền lợi của mình đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước; từng bước thay đổi hành vi tiêu dùng, ưu tiên dùng hàng thương hiệu Việt Nam. Cuộc vận động đã giúp các doanh nghiệp Nam Định nhận thức rõ quyền lợi, trách nhiệm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực, quốc tế. Các doanh nghiệp đã chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm, đổi mới công nghệ, có chính sách khuyến mại, hậu mãi hợp lý, đưa sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng…
    Phát biểu kết luận buổi Kiểm tra, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động đánh giá cao kết quả triển khai, thực hiện cùng những cách làm hiệu quả của tỉnh Nam Định, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Thường trực, Ban TVTU và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh Nam Định. 
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động đề nghị thời gian tới, tỉnh Nam Định tiếp tục có những giải pháp phù hợp; trong đó UBND tỉnh cần sớm ban hành quyết định thực hiện Cuộc vận động trong tình hình mới; lựa chọn các sản phẩm, hàng hóa của địa phương để tăng cường quảng bá cấp vùng miền; đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu dùng sản phẩm hàng hóa địa phương. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động; ưu tiên mua sắm sản phẩm Việt Nam; từng bước tạo chuyển biến tư tưởng của người dân, đời sống xã hội tạo ra hiệu quả lớn. Đồng chí tin rằng tỉnh Nam Định tiếp tục thực hiện tốt hơn nội dung Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong thời gian tới.
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu cảm ơn những đánh giá của Đoàn Kiểm tra. Đồng thời khẳng định, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sát 4 nhiệm vụ và giải pháp cơ bản trong thực hiện Cuộc vận động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò trách nhiệm trước thị trường Việt Nam nói chung và tỉnh Nam Định nói riêng; không ngừng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; thực hiện cam kết bảo vệ người tiêu dùng; xây dựng được thương hiệu quốc gia cho nhiều sản phẩm, hàng hóa Việt Nam. Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, khẩn trương xây dựng chương trình hành động, tổ chức thực hiện Cuộc vận động hiệu quả hơn trong thời gian tới… Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm siêu thị Go (TP Nam Định).   

    Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng Đoàn Kiểm tra bức tranh Tháp Phổ Minh - biểu tượng lịch sử, văn hóa tiêu biểu của tỉnh Nam Định.
    Trong thời gian làm việc tại Nam Định, Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã đến thăm, kiểm tra hoạt động tại Siêu thị GO và Công ty TNHH Một thành viên Minh Dương ở thành phố Nam Định./.  

                                                                             Tin, ảnh : Xuân Thu, Viết Dư (Báo Nam Định)