Hội nghị lần thứ 11 Uỷ ban MTTQ tỉnh Nam Định khoá XVI nhiệm kỳ 2019-2024 : Hiệp thương cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh 21/02/2024

Sáng 19-2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị để hiệp thương cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hiệp thương. Đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tới dự hội nghị.

 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng đồng chí Trần Thị Thoa được cử đảm nhiệm
chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định.

 Sau khi hội nghị thông qua các văn bản của cấp trên về việc nhất trí chủ trương hiệp thương cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 từ nguồn nhân sự tại chỗ; với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xem xét, hiệp thương và thống nhất biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% cử đồng chí Trần Thị Thoa, Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024.
     Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Thị Thoa cảm ơn các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban TVTU, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tin tưởng hiệp thương cử giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng thời hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kế thừa thành quả, kinh nhiệm của các thế hệ cán bộ lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh qua các thời kỳ, gắn bó với cơ sở, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

                                                                                                       Tin, ảnh: Lam Hồng - Báo Nam Định