Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ 9 06/07/2023

Ngày 5-7, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 9 để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

 

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,
Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

    Sáu tháng đầu năm 2023, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, đạt được một số kết quả quan trọng. Nổi bật như tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho nhân dân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và địa phương; ý nghĩa, lợi ích của các công trình, dự án trọng điểm đối với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Phát động toàn dân hưởng ứng, chấp hành pháp luật, kỷ cương trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu. Đến nay, toàn tỉnh đã có 187 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 8 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo, các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người gặp hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo trong tỉnh. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 128.441 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 77 tỷ 150 triệu đồng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh phân bổ, hỗ trợ xây dựng 165 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, tổng trị giá 8 tỷ 250 triệu đồng.
    Tại hội nghị, đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo đến các đại biểu tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp của MTTQ và các tổ chức thành viên vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng, giữ vững và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, để nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện. Triển khai, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trong đó chú trọng phong trào “Xây dựng NTM, đô thị văn minh”, tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Chủ động triển khai các nhiệm vụ của Mặt trận trong công tác giám sát, phản biện xã hội; hoàn thành Chương trình giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2023. Phối hợp chặt chẽ với HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để thực hiện chức năng giám sát các cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức Nhà nước. Tăng cường nắm bắt thông tin, tổng hợp ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân để phản ánh với các cấp có thẩm quyền. Tổ chức thiết thực, hiệu quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường công tác giám sát về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo; phối hợp nắm bắt tình hình các vụ việc phát sinh liên quan đến tôn giáo, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết ổn định ngay từ cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời bám sát Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư, Thông tri số 09 của Ban TVTU, Đề án số 11 và Hướng dẫn số 104 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, xây dựng Kế hoạch, Hướng dẫn cụ thể chỉ đạo tổ chức hội nghị Ban công tác Mặt trận, Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp theo đúng Điều lệ./.

                                                                                             Tin, ảnh: Lam Hồng – Báo Nam  Định