Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Yên Phương 17/11/2020

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11), chiều 15-11, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư đội 7, xóm Tây, xã Yên Phương (Ý Yên).

 

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 
trao quà cho các gia đình khó khăn ở xóm Tây, xã Yên Phương (Ý Yên)

Xóm Tây hiện có 207 hộ với 560 nhân khẩu. Những năm qua, chi bộ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân xóm Tây luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; việc xây dựng các thiết chế văn hóa; cảnh quan môi trường được xóm đặc biệt chú trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Xóm Tây hiện có 100% gia đình dùng nước hợp vệ sinh, 95% hộ được công nhận gia đình văn hóa; phong trào khuyến học, khuyến tài được duy trì hiệu quả; hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ; ngành nghề, dịch vụ nông thôn phát triển; sản xuất nông nghiệp chuyển mạnh từ cấy lúa sang trồng cây màu để nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho các hộ dân. Thời gian tới, xóm Tây tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tập hợp, đoàn kết nhân dân ở khu dân cư; mở rộng các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, phát huy truyền thống đoàn kết của quê hương nhằm không ngừng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, kinh tế - xã hội phát triển bền vững.
Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đội 7, xóm Tây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được bồi đắp qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Truyền thống đó được kế thừa, phát triển và thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm của mỗi con người Việt Nam. Từ khi ra đời, Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong không khí cả nước sôi nổi tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam thì Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đội 7 xóm Tây hôm nay rất có ý nghĩa. Đây là hoạt động chính trị quan trọng trong đời sống cộng đồng khu dân cư, là ngày hội đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn vinh và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng khu dân cư. Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, thời gian tới, xóm Tây cần tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, huy động mọi nguồn lực để xây dựng quê hương, đất nước. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không”, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn nội dung các cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Qua đó, khơi dậy và phát huy tiềm năng của các tầng lớp nhân dân để phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, đảm bảo an sinh xã hội; tạo không khí dân chủ để nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh./.

Tin, ảnh: Xuân Thu - Báo Nam Định