Tọa đàm về vai trò của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng nông thôn mới 20/07/2018


Ngày 27-4-2018, tại UBND xã Hải Châu (Hải Hậu), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị tọa đàm về vai trò của MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng NTM. Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hải Phòng, Thái Nguyên, Quảng Nam, Thanh Hoá, Đồng Nai, Tiền Giang.

Xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước được cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương triển khai thực hiện. Kết quả xây dựng NTM đã từng bước làm thay đổi sâu sắc mọi mặt xã hội trên địa bàn nông thôn, góp phần rút ngắn khoảng cách chênh lệch về mức sống và chất lượng cuộc sống giữa nông thôn và thành thị. Những năm qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã thể hiện vai trò quan trọng trong xây dựng NTM thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ phát động. Xây dựng NTM tại các địa phương từng bước đi vào thực chất, đem lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống…

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao vai trò của MTTQ các cấp trong việc tham gia xây dựng NTM, những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM.

Phát biểu kết thúc buổi tọa đàm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đánh giá cao vai trò của MTTQ trong tham gia xây dựng NTM, qua đó đã phát huy quyền làm chủ của người dân, thể hiện được niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp. Đồng chí đề nghị thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của MTTQ trong tham gia xây dựng NTM./.

Văn Huỳnh