Hoàn thành tập huấn chuyên đề công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029 22/09/2023

Trong thời gian qua (từ 10/8 đến 20/9/2023), Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Nam Định triển khai tập huấn chuyên đề tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 cho đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp và Ban CTMT.

 
Đ/c Lương Hùng Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh giới thiệu chuyên đề tại Hội nghị

Kế hoạch tập huấn lần này được triển khai từ ngày 10/8 đến 20/9/2023 với 14 hội nghị tại 10/10 huyện, thành phố, tổng số có 2.350 đồng chí là cán bộ chuyên trách MTTQ cấp huyện, chủ tịch và Uỷ viên BTT Uỷ ban MTTQ cấp xã và trưởng Ban CTMT tham gia, riêng huyện Hải Hậu mời thêm đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cấp xã.
    Các đồng chí giảng viên là Lãnh đạo và Uỷ viên Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã giới thiệu các chuyên đề  về quan điểm chỉ đạo, các nội dung của Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư và Thông tri số 09-TT/TU, ngày 15/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029; Kế hoạch số 98-KH/MTTQ ngày 18/7/2023; Hướng dẫn số 39-HD/MTTQ ngày 18/7/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hướng dẫn một số nội dung về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029. Và một số nội dung cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hảo - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ huyện Xuân Trường
Phát biểu tại khai mạc hội nghị tập huấn huyện Xuân Trường

Nhìn chung công tác tổ chức tập huấn được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đảm bảo đầy đủ thành phần và tiến độ thời gian theo quy định, các đại biểu dự tập huấn đã phát huy tinh thần tự giác trong học tập nghiên cứu và đạt hiệu quả cao nhất để trong thời gian tới chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội.

                                                                                        Tin và ảnh : Ban Tổ chức – Tuyên giáo