CHI BỘ CƠ QUAN ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH NAM ĐỊNH TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN 17/02/2022

Ngày 16/02/2022, chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Việt Dũng. Dự buổi Lễ kết nạp có đồng chí Đoàn Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đồng chí Lãnh đạo, cấp ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, toàn thể Đảng viên chi bộ cơ quan Ủy bann MTTQ tỉnh

 
Đồng chí Đoàn Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Việt Dũng

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng".

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực hiện Quyết định số: 1157-QĐ/ĐUK ngày 19/01/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc kết nạp đảng viên. Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Việt Dũng- công chức cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Nguyễn việt Dũng dưới sự dìu dắt của cơ quan, chi bộ Đảng đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện trong quá trình học tập, tu dưỡng đạo đức theo lý tưởng, tôn chỉ của Đảng Cộng sản Việt Nam, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Là một Đảng viên mới, đồng chí càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội và cơ quan. Đây là sự kiện dánh dấu một bước ngoạt đối với đảng viên trẻ Nguyễn Việt Dũng.

      Trong không khí trang nghiêm khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự chứng kiến của Chi bộ, đồng chí Nguyễn Việt Dũng đã tuyên thệ lời thề của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

     Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Văn Hùng – UVBTVTU,Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh, Bí thư chi bộ cơ quan  chúc mừng đồng chí Nguyễn Việt Dũng sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời,đồng chí quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, đặc biệt là người đảng viên gốc giáo trong công tác Mặt trận hiện nay; phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Nguyễn Việt Dũng trong thời gian đảng viên dự bị.
                                                                                                   
Bài và ảnh : Hồ Quang - Ủy viên BTT Ủy ban MTTQ tỉnh