BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG """TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH"" Năm 2020"

Số ký hiệu văn bản Số: 30 /KH-MT- BTT
Ngày ban hành 27/08/2020
Ngày hiệu lực
Trích yếu nội dung BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG """TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH"" Năm 2020"
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBMT Tổ quốc tỉnh Nam Định
Tài liệu đính kèm