V/v tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

Số ký hiệu văn bản Số: 122 /CV-MT
Ngày ban hành 07/08/2020
Ngày hiệu lực
Trích yếu nội dung V/v tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBMT Tổ quốc tỉnh Nam Định
Tài liệu đính kèm