KẾ HOẠCH Giám sát việc hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động do đại dịch COVID-19

Số ký hiệu văn bản Số: 18 /KH-MT-BTT
Ngày ban hành 13/05/2020
Ngày hiệu lực
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Giám sát việc hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động do đại dịch COVID-19
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBMT Tổ quốc tỉnh Nam Định
Tài liệu đính kèm