THƯ KÊU GỌI Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo" năm 2019 21/10/2019

THƯ KÊU GỌI của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định về tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo" năm 2019

 

THƯ KÊU GỌI

của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định

về tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo" năm  2019

-------------------------------------

Kính gửi:  - Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang

               - Các tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong những năm qua Quỹ “Vì người nghèo" tỉnh Nam Định đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các cấp Chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Từ nguồn Quỹ vận động được của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cùng với sự giúp đỡ về ngày công, vật tư của người thân, bà con, làng xóm, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 3.767 nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ cho 3.173 hộ nghèo nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn về nhà ở. Hàng ngàn hộ nghèo được hỗ trợ vốn sản xuất, khám chữa bệnh, con em hộ nghèo được giúp đỡ để tiếp tục đến trường… góp phần thực hiện chương trình an sinh xã hội của tỉnh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo" tỉnh trân trọng cảm ơn và ghi nhận tình cảm quý báu, sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả của các tập thể và cá nhân đã chia sẻ, chăm lo, giúp đỡ người nghèo trong thời gian qua.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo" tỉnh kêu gọi toàn thể Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách”, “Lá rách ít đùm lá rách nhiều” với tinh thần “Nhường cơm sẻ áo” tích cực tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” để có thêm nguồn lực hỗ trợ cho các hộ nghèo về nhà ở, phát triển sản xuất... vươn lên thoát nghèo bền vững.

Mọi sự ủng hộ xin chuyển về:Tài khoản Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Nam Định: 3761. 0. 9042641. 91046 tại Kho Bạc Nhà nước tỉnh Nam Địnhhoặc ủng hộ trực tiếp về Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định (Số 2 phố Máy Tơ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. ĐT: 0228. 384936 - DĐ: 094 9088 158).

Xin trân trọng cảm ơn!

Nam Định, ngày 08 tháng 10 năm 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ

TRƯỞNG BVĐ QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO”

TỈNH NAM ĐỊNH

 

 

 

 

Đoàn Văn Hùng