Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh : Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 20/07/2018

Ngày 18-7-2018, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 10 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Ðặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

 Sáu tháng đầu năm 2018, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện giao ước thi đua chương trình “Xây dựng NTM, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020, các đơn vị đã cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần quan trọng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia “Xây dựng NTM”. Thực hiện chương trình an sinh xã hội và chăm lo Tết cho người nghèo, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kêu gọi, vận động và huy động các nguồn lực để chăm lo, đảm bảo đời sống cho gần 240 nghìn đối tượng chính sách, người có công, hưởng trợ cấp xã hội, người nghèo... với tổng số tiền trên 83 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành như: Công an tỉnh, Sở LÐ-TB và XH, Sở TN và MT, Ban An toàn giao thông tỉnh, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tổ chức triển khai các chương trình phối hợp về tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên, môi trường, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT, phối hợp tổ chức 10 hội nghị tiếp xúc cử tri với Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh và 21 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HÐND tỉnh. Tiếp thu và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh gửi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh...

Sáu tháng cuối năm 2018, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân góp ý tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Ðẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, tổ chức tốt Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2018. Triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam. Ðẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hướng tới Ðại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Tổ chức các hoạt động chào mừng 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, duy trì tổ chức tốt Ngày hội Ðại đoàn kết ở khu dân cư. Nâng cao chất lượng công tác Mặt trận và đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp./.