Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ý Yên lần thứ XVIIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 11/06/2020

Trong 2 ngày 17 và 18/5/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ý Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.Ông Đoàn Văn Hùng – UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định 
phát biểu chỉ và tặng hoa chúc mừng tại Đại hội 

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Đoàn Văn Hùng – UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định; ông Lương Hùng Tiến – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định; các vị đại diện trưởng, phó các ban của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định; các vị lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; Ông Đinh Đức Tuyến – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ông Nguyễn Tuấn Song – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Ông Hoàng Xuân Thành – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các vị nguyên lãnh đạo Thường trực huyện khóa XXII; các ông, bà Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các vị Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; các vị lãnh đạo các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên, tổ chức kinh tế; các vị chủ tịch, phó chủ tịch và cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện qua các thời kỳ; các vị trong Ban Thường trực, Ủy viên Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XVII; các  vị chức sắc, nhà tu hành tiêu biểu của các tôn giáo; các vị lãnh đạo đại diện Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn; các vị Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam 32 xã, thị trấn và 190 đại biểu tiêu biểu cho các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Nhiệm kỳ 2013-2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ý Yên đã tuyên truyền, vận động và tăng cường tập hợp, củng cố, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển quê hương; tổ chức và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện và các Ban công tác Mặt trận. Điển hình, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đã vận động nhân dân góp 584.06 tỷ đồng, hiến 124.057 m đất, 68.096 ngày công lao động để xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi mua sắm trang thiết bị Nhà văn hóa thôn, xóm. Ủy Ban MTTQ Việt Nam các cấp đã góp phần không nhỏ vào kết quả xây dựng Nông thôn mới của huyện: Đến tháng 6 năm 2018, 32/32 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới, đầu năm 2019 huyện đã được Đoàn công tác Trung ương thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ công nhân huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. Bên cạnh đó, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện đề án xây dựng nhà Đại đoàn kết xóa nhà tranh dột nát cho hộ nghèo, 5 năm qua, thông qua quỹ “Vì người nghèo” và vận động các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân ủng hộ, hỗ trợ xây dựng, toàn huyện đã huy động được 5,8 tỷ đồng, hỗ trợ làm mới và sửa chữa 178 nhà đại đoàn kết với số tiền 3,9 tỷ đồng, tổ chức thăm hỏi 5.001 đối tượng hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất với số tiền 1,4 tỷ đồng ... góp phần quan trọng đưa tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện giảm còn 2,61% vào cuối năm 2018. MTTQ các cấp trong huyện đã phát huy tốt vai trò trong công tác tham mưu, phối hợp tổ chức để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và 100% các xã, thị trấn đối thoại trực tiếp với nhân dân. Đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại theo chuyên đề, đối thoại khi có vụ việc phức tạp ở cơ sở… Qua đó, kịp thời giải quyết vướng mắc, những vấn đề bức xúc nảy sinh trong nhân dân.
Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; đóng góp ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Trong đó có các ý kiến tham luận về sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ xã với các tổ chức thành viên tham gia tích cực phong trào xây dựng Nông thôn mới; Phật giáo huyện Ý Yên với phong trào xây dựng chùa tinh tiến gắn liền với phong trào xây dựng Nông thôn mới; Công tác vận động cán bộ hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ tích cực tham gia có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới thông qua việc cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế và vệ sinh môi trường…Đồng thời, các đại biểu thống nhất cao với các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động tăng tỷ lệ đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên đạt từ 95% trở lên; Nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, đẩy mạnh thực hiện đề án “Khu dân cư 5 không”, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 85% khu dân cư trở lên đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa, 100% khu dân cư tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, 90% hộ gia đình trở lên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% khu dân cư triển khai có hiệu quả xây dựng quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội đến các hộ gia đình; 100%  Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn có quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ với HĐND –UBND và các tổ chức thành viên cùng cấp; 100% cán bộ MTTQ từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt 6 chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động…

Phát biểu tại Đại hội, ông Đoàn Văn Hùng – UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định; ông Đinh Đức Tuyến – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ý Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chương trình đặt ra trong nhiệm kỳ 2019-2024, các đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng những cách làm mới, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, tạo sự thống nhất trong hành động, sự đồng thuận trong xã hội để tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”. Bên cạnh đó, Chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, cần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; vận động nhân dân trong huyện xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường. Tích cực vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chủ động tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội. Trong nhiệm kỳ mới, thực hiện tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; đề xuất đổi mới, nâng cao chât lượng, phối hợp tổ chức cho đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tiếp xúc cử tri, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, phản ánh kịp thời với Đảng và Nhà nước. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Ý Yên đã hiệp thương cử 71 ông, bà tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ý Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; hiệp thương dân chủ cử 4 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024;  hiệp thương cử 22 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh. Trong phiên họp thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ý Yên khóa XVIII, đồng chí Đỗ Hồng Điệp - Ủy viên BTV Huyện ủy được tín nhiệm tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ý Yên nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đài PTTH huyện Ý Yên