Hội nghị lần thứ 11 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh : Hiệp thương cử Đồng chí Đoàn Văn Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2014-2019 11/01/2019

100% thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định đã hiệp thương, nhất trí cử Đồng chí Đoàn Văn Hùng, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2014-2019.

 

    Sáng nay, 11/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị lần thứ 11, khóa 15, nhiệm kỳ 2014-2019 nhằm tổng kết công tác Mặt trận năm 2018, hiệp thương, kiện toàn chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh...

    Tại hội nghị, 100% thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh đã hiệp thương, nhất trí cử Đồng chí Đoàn Văn Hùng, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2014-2019, thay Đồng chí Đặng Xuân Hùng, người mới đây được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

    Tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định sinh năm 1964, quê xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; từng nhập ngũ, tốt nghiệp hệ chính quy Đại học Luật Hà Nội năm 1990. Trong thời gian 11 năm sau khi tốt nghiệp đại học, Đồng chí Đoàn Văn Hùng lần lượt làm chuyên viên, Phó trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định; Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh. 18 năm tiếp theo, Đồng chí Đoàn Văn Hùng lần lượt trải qua các vị trí công tác: chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND tỉnh; Phó, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Bí thư Huyện ủy Xuân Trường; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

    Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Đồng chí Đoàn Văn Hùng bày tỏ sẽ nỗ lực, cùng đội ngũ cán bộ Mặt trận trong tỉnh thực hiện tốt công tác đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, chung sức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của địa phương


Trần Duy Hưng - Báo Đại đoàn kết