Đại hội đại biểu MTTQ xã Nghĩa Minh lần thứ XXI nhiệm kỳ 2019 - 2024 19/10/2018

Ngày 03/10/2018, Ủy ban mặt trận tổ quốc xã Nghĩa Minh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là Đại hội MTTQ điểm của huyện để các đơn vị học tập rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội trong thời gian tới.


Đ/c Đặng Xuân Hùng - Uỷ Viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

         Về dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội có các đồng chí: Đặng Xuân  Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định; Lê Hồng Thanh - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trong huyện;  lãnh đạo Đảng ủy, Chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, thôn, xóm, chức sắc tôn giáo và 115 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã Nghĩa Minh.Nhiệm kỳ 2013 - 2018, MTTQ xã Nghĩa Minh và các tổ chức thành viên đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương; tập trung củng cố, mở rộng và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Về phát triển kinh tế, hàng năm đạt tốc độ 6 -7%, sản xuất nông nghiệp đạt 120tạ/ha, giá trị thu nhập 1 ha canh tác đạt 96 triệu đồng/năm; công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp phát triển mạnh đã giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Thực hiện chương trình hành động, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã Nghĩa Minh không ngừng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua bình xét, xã Nghĩa Minh có 7.250 lượt gia đình đạt gia đình văn hóa, 100% các khu dân cư, trường học, trạm y tế được công nhận làng, cơ quan đạt nếp sống văn hóa. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, MTTQ xã đã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể chính trị- xã hội, các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện mục tiêu xây dựng NTM. Đến cuối năm 2013, Nghĩa Minh đã hoàn thành tốt 19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để giữ vững các tiêu chí xây dựng NTM và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh, của huyện, MTTQ xã Nghĩa Minh tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ và các tầng lớp nhân dân nâng cao các tiêu chí như: Xây dựng mương dân sinh, mở rộng đường, tạo ra các tuyến đường dong xóm thông thoáng; các công trình văn hoá xóm được nâng cấp, cổng chào điện tử được xây dựng; các Trường học được cải tạo nâng cấp. Bên cạnh đó, MTTQ xã Nghĩa Minh còn phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đại diện bảo vệ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và Chính quyền vững mạnh.Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Xuân Trường – TVHU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả  hoạt động của MTTQ xã Nghĩa Minh đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị Ủy ban MTTQ xã tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động của MTTQ xã trong nhiệm kỳ 2019 – 2024.Đại hội đại biểu MTTQ xã Nghĩa Minh lần thứ XXI hiệp thương, chọn cử 35 ông bà vào Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ mới và cử  đoàn  đại biểu đi dự Đại hội MTTQ huyện trong thời gian tới./.

PV: Khương Dũng - Đài Phát thanh huyện Nghĩa Hưng