Thành phố Nam Định tập huấn công tác Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp 19/10/2018

Căn cứ Thông tri số 18 ngày 27/7/2018 của BTV Thành ủy Nam Định về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp cơ sở và Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Nam Định lần thứ XVIII, sáng 21/8/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Nam Định tổ chức hội nghị tập huấn các nội dung chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024.

   
Đ/c Vũ Ngọc Phi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nam Định phát biểu chỉ đạo hội nghị

 
Căn cứ Thông tri số 18 ngày 27/7/2018 của BTV Thành ủy Nam Định về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp cơ sở và Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Nam Định lần thứ XVIII, sáng 21/8/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Nam Định tổ chức hội nghị tập huấn các nội dung chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự  và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lương Hùng Tiến – Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; đồng chí Vũ Ngọc Phi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên UB MTTQ thành phố nhiệm kỳ 2014 – 2019, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UB MTTQ 25 phường, xã trên địa bàn.
   Trên cơ sở hướng dẫn số 06/HD-MTTQ ngày 02/8/2018 của Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam thành phố Nam Định về công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Nam Định nhiệm kỳ 2019 – 2024, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội. Trong đó, tập trung vào nội dung về công tác nhân sự nhiệm kỳ mới như điều kiện, tiêu chuẩn độ tuổi, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của người tham gia Ban Thường trực, cơ cấu thành phần, số lượng ủy viên UB MTTQ các cấp… Đồng chí Lương Hùng Tiến – Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh đã làm rõ những vấn đề được các đại biểu quan tâm.
   Theo kế hoạch, trong quý IV/2018, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam thành phố Nam Định chọn phường Trường Thi tổ chức Đại hội điểm Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã. Trên cơ sở đại hội điểm sẽ rút kinh nghiệm trước khi tổ chức đại hội UB MTTQ các phường, xã trên địa bàn.
   Qua hội nghị tập huấn, giúp các các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch UBMTTQ VN 25 xã, phường của thành phố Nam Định nắm chắc quy trình các bước tiến hành đại hội, chủ động, sẵn sàng các điều kiện nhằm tổ chức đại hội MTTQ VN các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024 diễn ra theo đúng điều lệ của MTTQ VN, đảm bảo yêu cầu mục đích đề ra.
   Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ trong các tầng lớp nhân dân. Là dịp để phát động và đẩy mạnh các cuộc vận động, các phòng trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014 – 2019; xây dựng mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, đại hội lựa chọn, hiệp thương cử ra UB MTTQ Việt Nam cùng cấp và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ cấp trên./.
Thanh Thủy – Đài phát thanh thành phố Nam Định