Thư kêu gọi ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt các tỉnh Miền Trung 23/10/2020


                                                                                   Nam Định, ngày  21 tháng 10 năm 2020

THƯ KÊU GỌI

 

của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định
ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt các tỉnh miền Trung

--------------------

Kính gửi: - Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang;

             -  Các tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

       Những  ngày vừa qua, ở một số tỉnh miền Trung đã xẩy ra lũ, lụt nghiêm trọng, làm nhiều người chết, bị thương và mất tích, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân. Hàng chục ngàn người đang lâm vào cảnh khó khăn, màn trời chiếu đất, rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của đồng bào trên cả nước.
       Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy Nam Định về phát động đợt vận động quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt các tỉnh miền Trung; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc ủng hộ giúp đỡ đồng bào vùng bị thiệt hại do lũ lụt gây ra nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Với tinh thần mỗi cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và người lao động trên địa bàn tỉnh hưởng lương từ ngân sách Nhà nước ủng hộ ít nhất 01 ngày lương hoặc 01 ngày thu nhập; công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước làm việc tại các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân ủng hộ trên tinh thần tự nguyện.

      Mọi sự ủng hộ xin chuyển về Tài khoản “Qũy ủng hộ bão lụt MTTQ Nam Định”, số tài khoản:
3761. 0. 9042645. 91049
tại Kho Bạc Nhà nước tỉnh Nam Định; hoặc ủng hộ trực tiếp tại Trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định (Số 2 phố Máy Tơ, TP Nam Định).

 

   Xin trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

TỈNH NAM ĐỊNH
(Đã Ký)
 

 

Đoàn Văn Hùng