Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Nam Định lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. 10/06/2020

Trong hai ngày 22, 23/05/2019, tại Hội trường Thống Nhất, UB MTTQ Việt Nam thành phố Nam Định đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Vệt Nam thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.Đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Dự Đại hội có đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; đồng chí Lương Hùng Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ tỉnh; đồng chí Đặng Phúc Giao, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên thường trực, lãnh đạo các Ban chuyên môn và văn phòng UB MTTQ tỉnh. Đại biểu thành phố có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Hoàng Nguyên Dự, tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, trưởng các Ban, ngành, đoàn thể của thành phố; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UB MTTQ các huyện Mỹ Lộc, Ý Yên, Vụ Bản, Nam Trực; các đồng chí nguyên lãnh đạo UB MTTQ thành phố qua các thời kỳ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 25 phường, xã và 185 đại biểu tiêu biểu đại diện cho khối Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố cùng dự Đại hội.
Trong nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống và những kinh nghiệm của UB MTTQ thành phố qua các thời kỳ, đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo của Thành uỷ, sự phối hợp của HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể của thành phố, UB MTTQ Việt Nam thành phố Nam Định nhiệm kỳ 2014 -2019 đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chương trình công tác và các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XVII đã đề ra. Kinh tế thành phố duy trì tăng trưởng khá, bình quân thu nhập đầu người năm 2018 đạt trên 77,7 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,3%; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố và tăng cường. MTTQ các cấp trong thành phố đã phối hợp với các tổ chức thành viên, thông qua các cá nhân tiêu biểu tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về truyền thống và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị, MTTQ thành phố triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động nhận được sự đồng thuận của đông đảo các tầng lớp nhân dân như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào thi đua “Ngày chủ nhật sáng, xanh, sạch, đẹp”, và mô hình “Thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc tang”...

Cũng trong nhiệm kỳ qua, MTTQ thành phố luôn phát huy vai trò trong việc động viên các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tạo nhiều mô hình mới, cách làm hay để thực hiện các cuộc vận động phù hợp với từng địa bàn dân cư. Đồng thời chủ động phối hợp tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, các dự thảo Luật; phối hợp tổ chức 10 cuộc tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội, 20 cuộc với Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, 250 cuộc với Đoàn đại biểu HĐND thành phố và 1.322 cuộc với đại biểu HĐND cấp xã; tiếp tục triển khai vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền thu được là 4,44 tỷ đồng, giúp 96 hộ gia đình xây, sửa nhà đại đoàn kết trị giá 673,7 triệu đồng. Từ kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã tạo được niềm tin cho các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của các cấp chính quyền. Đến nay, 100% KDC triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”; 75% thôn, xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu có nếp sống văn hóa, 87% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 53% khu dân cư được công nhận danh hiệu “Khu dân cư 5 không”, 94% Ban công tác Mặt trận xếp loại tốt trở lên. MTTQ và nhiều tổ chức cá nhân là thành viên của Mặt trận được tặng Bằng khen của các Bộ, ngành Trung ương, Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, UBMTTQ thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương, thực hiện thắng lợi chương trình hành động Đại hội đề ra.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đống chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đạt được trong nhiệm kỳ 2014-2019. Đồng thời, yêu cầu trong nhiệm kỳ 2019-2024 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đổi mới phương thức phối hợp thống nhất hành động giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên; đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua; thực hiện tốt quy chế giám sát, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; phấn đấu thực hiện có kết quả mục tiêu xây dựng phát triển thành phố Nam Định theo hướng hiện đại, góp phần xây dựng thành phố xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, xây dựng thành phố từng bước trở thành Trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng./.

Đại hội đã hiệp thương cử 67 đồng chí vào Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa mới và cử 22 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại phiên thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa mới đã hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Thị Như tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam thành phố, đồng chí Nguyễn Việt Bằng, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khoá XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024.
Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết, Đại hội Đại biểu MTTQVN thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu, nội dung chương trình Đại hội đề ra./.

                                                              Phạm Phương – Đài Phát thanh thành phố